Proiektu berdea, bidezkoa eta digitala
Neska errefuxiatua
Laura Castillaren akuarela
Alaitasuna Indarra da
Kalkutako Santa Teresa
Laura Castillaren akuarela
Mundua aldatu nahi baduzu,
aldatu zeure burua.
Mahatma Gandhi
Laura Castillaren akuarela

MJA S.L.

Lankidetza-zuzenbidearen bidez, enpresa, erakunde eta pertsonekin akordio kontzienteak garatzen dituen enpresa soziala.

Zuzenbidea eta inobazio sozialak lotzen ditu.

Hutsik dauden etxebizitzetatik eratorritako gizarte-premiei irtenbide berritzaileak bilatzen dizkie.

Lankidetza-akordioen eredu berriak sustatzen ditu, aukera gisa.

Lankidetza

“Casas sin gente colaborativas” sustatzen duen gizarte-enpresa, eremu lokaletik, globalera  bultzatsen dueña.

Pertsonak/erakundeak

eredu

Lehenengo esperientzia pilotua, MJA SLk sustatua 2018an. Kalteberatasun-egoeran dauden pertsonak holistikoki sustatzen ditugu, eta etxe hutsak erabiltzen ditugu horiek hartzeko. Artealeren rola zubi lana egitea da.

Kalteberak

sistemikoa

Errefuxiatuak, migratzaileak eta egoera ahulean dauden beste pertsona batzuk Arabako gizartean integratzen laguntzea, sareko lankidetzaren bidez.

Sozietate zibila

Enpresa-jardueraren arloa

Etxe hutsak aukera gisa

Bi arazo, intenbide bat.

Milioika etxebizitza huts daude Europan eta munduan. Aldi berean, egoera ahulean dauden pertsona askok etxebizitza seguruak behar dituzte. Bi faktore horiek aukera ematen dute sektore pribatua modu berritzaile eta ekonomikoan mobilizatzeko, elkarlan-zuzenbidearen eta kontratu kontzienteen bidez, jabeen beharrak zainduz, eraginkorrak ez diren zehapen-estrategiak ezarri beharrean.

Lucha   —————>     Derecho Colaborativo

Sanción —————>   Motivación

¿Nola?

Lankidetza eta berrikuntza

1. Etxebizitza soziala emateko Europako lankidetza-ekimenak, lankidetza publiko-pribatuaren eta akordio kontziente berritzaileen bidez, hainbat pertsonarekin sarean lan egitea eskatzen duen lege-aldaketa sistemikorako.

2. Jabeen beharrekin konektatzeko akordio kontzienteko prozesu berriak, elkarlaneko zuzenbidearen bidez garatua, zuzenbidea eta artea tresna berritzaileekin lotuz, hala nola balioen balioarekin, IA-rekin eta Agile prozesuekin.

Trust: Housing justice

3. Alderdien arteko konfiantza-harremanak garatzea izan behar du foku, benetako lankidetza errazteko, jabeen ezbeharrak entzunda eta haientzat irtenbide berriak emanda, etxebizitza hutsak helburu sozial baterako erabiltzeko giltzarri gisa.

ERAGINA: proiektu pilotuak berehalako inpaktua sortuko du, eta epe ertain eta luzean maximizatuko da.
Iraunkortasuna, eraikuntza berriaren beharra murriztuz, berrerabilpenaren kontzeptu berritzaile batekin, gutxieneko kostu batekin.
Integrazioa, ghettoak saihestuz, etxe hutsak sakabanatuta baitaude.
Ondarea eta osasuna mantentzea, administrazioarentzat eta herritarrentzat nabarmen txikiagoak diren kostuekin.

Etxebizitza duina eskuratzearen eskuragarritasuna, diru-sarrera gehiago jabeentzat eta administrazioarentzat, eta kostu gutxiago erabiltzaileentzat eta administrazioarentzat.

Etorkizunean, hutsik dauden beste espazio batzuk: merkataritza-lokalak, bulegoak, industria-eraikinak, etab.

Enpresa-jardueraren arloa

Europan 31 milioi etxebizitza huts daude (informazio gehiago ) eta 700.000 pertsona inguru etxerik gabe (etxebizitza baldintza desegokietan bizi direnak kontuan hartu gabe).

MJASLen ustez, bi arazo diruditena etxebizitza modu jasangarrian sortzeko aukera handia da.

Gure proiektu pilotuaren helburua da etxebizitza huts horiek erabiltzea eta pertsona ahulei uztea, etxebizitza duin bat prezio sozialean eskura dezaten.

Uste dugu posible dela etxebizitza zentzudunagoa eta ingurumenarekiko arduratsuagoa sortzea, etxebizitza hutsak erabiliz. Horregatik, dauden baliabideak ekonomia zirkularraren bidez berrerabiltzearen alde egiten dugu, eta, aldi berean, hiria berroneratzen eta gizarteratzen laguntzen dugu.

Pilotuaren etxebizitzak hirian zehar daude banatuta, ghettoak agertzea saihestuz, inklusioa erraztuz eta hiri-trinkotasuna  bultzatuz.
Etxebizitzak berrerabiltzeko egokitzapen bat egiten dugu, ekonomia zirkularrean eta dagoena eraginkortasunez aprobetxatzean oinarrituta, kostuak murriztuz pertsona gehiagorengana iristeko.

Lokaletik globalera

Proiektua Vitoria-Gasteizen hasiko zen, Anitua familiako kide batek sustatuta (4. belaunaldia hirian). Joyería Anitua, 137 urtetik gorako tokiko negozioa, non María José Anitua Trevijanok bere garaian lan egin zuena.

Caminante eta Joyeria Anituaren estatuaren irudia
Scroll to Top